News

Upcoming events of the AS and participation in events in 2020

  • 30. June – 22. July

    Expedition in the footsteps of Alexander the Great, 3. phase

    Třetí část expedice po Alexandrových stopách se bude sestávat ze dvou částí. První část, konaná mezi 30. červenem a 3. červencem, se bude týkat významných míst a muzeí spojených se starověkou Makedonií: Dion pod Olympem, Vergína s korunou makedonských králů a možnou hrobkou Filipa II., Beroia, Mieza, v níž Aristotelés vychovával mladého Alexandra, a Pella. Hlavní část expedice (3.–22. července) poté naváže z Pelly, někdejšího hlavního města makedonské královské dynastie, na cestu Alexandrovy výpravy a bude směřovat do Halikarnássu (dnešní turecké město Bodrum). Významná města a místa, jimiž se bude procházet, jsou tato: Pella, Amfipolis, Kavalla, Alexandroupoli, Trója, Alexandria Troás, Graníkos, Sardy, Smyrna, Efesos, Priéné, Milétos, Halikarnássos a na závěr ještě muzea v Istanbulu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info