News

Upcoming events of the AS and participation in events in 2020

 • 27. April

  Commented movie screening of the Gladiator

  The first event of the Ancient Society in 2020 will be a traditional commented movie screening with antiquity topic. This time was chosen the Gladiator (USA, GB 2000, directed by Ridley Scott) with starring Russell Crowe. More details to this movie can be found at Internet Movie Database. Th exact date a place of movie screening will be specified later (supposition is the second half of April at the Department of Classical Studies of MUNI in Brno).

   

 • 23. June – 30. June

  Excursion to Peloponnese, Participation in modern Nemeian games in Greece

  Ve druhé polovině června se Antická společnost plánuje v rámci chystané exkurze na řecký Peloponnésos zúčastnit mezinárodní akce Nemejské hry, pořádané v řecké Nemei pod záštitou tamější Společností pro obnovení Nemejských her. Akce navazuje na tradiční starověké Nemejské hry a ve své moderní, znovuobnovené podobě se bude konat již posedmé. Bližší informace o akci naleznete zde. Pro aktivní sportovní účast na hrách je potřeba se registrovat na stránkách společnosti do konce měsíce dubna.

  Co se týče dalšího obsahu exkurze, cílem je navštívit nejvýznamnější starověká peloponnéská centra a pamětihodnosti, navštíveny tak budou Olympie, Sparta, Pylos, ostrov Sfakteria, zmiňovaná Nemea a tamější hry, Mykény, Tíryns, Epidauros a finálně Korint a Isthmos.

   

 • 30. June – 22. July

  Expedition in the footsteps of Alexander the Great, 3. phase

  Třetí část expedice po Alexandrových stopách se bude sestávat ze dvou částí. První část, konaná mezi 30. červenem a 3. červencem, se bude týkat významných míst a muzeí spojených se starověkou Makedonií: Dion pod Olympem, Vergína s korunou makedonských králů a možnou hrobkou Filipa II., Beroia, Mieza, v níž Aristotelés vychovával mladého Alexandra, a Pella. Hlavní část expedice (3.–22. července) poté naváže z Pelly, někdejšího hlavního města makedonské královské dynastie, na cestu Alexandrovy výpravy a bude směřovat do Halikarnássu (dnešní turecké město Bodrum). Významná města a místa, jimiž se bude procházet, jsou tato: Pella, Amfipolis, Kavalla, Alexandroupoli, Trója, Alexandria Troás, Graníkos, Sardy, Smyrna, Efesos, Priéné, Milétos, Halikarnássos a na závěr ještě muzea v Istanbulu.