Aktuality

Připravované akce AS a účast na akcích v roce 2020

  • 30. června – 22. července

    Expedice po stopách Alexandra Velikého, 3. etapa

    Třetí část expedice po Alexandrových stopách se bude sestávat ze dvou částí. První část, konaná mezi 30. červenem a 3. červencem, se bude týkat významných míst a muzeí spojených se starověkou Makedonií: Dion pod Olympem, Vergína s korunou makedonských králů a možnou hrobkou Filipa II., Beroia, Mieza, v níž Aristotelés vychovával mladého Alexandra, a Pella. Hlavní část expedice (3.–22. července) poté naváže z Pelly, někdejšího hlavního města makedonské královské dynastie, na cestu Alexandrovy výpravy a bude směřovat do Halikarnássu (dnešní turecké město Bodrum). Významná města a místa, jimiž se bude procházet, jsou tato: Pella, Amfipolis, Kavalla, Alexandroupoli, Trója, Alexandria Troás, Graníkos, Sardy, Smyrna, Efesos, Priéné, Milétos, Halikarnássos a na závěr ještě muzea v Istanbulu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info