Aktuality

Připravované akce AS a účast na akcích v roce 2020

 • 27. dubna

  Promítání filmu Gladiátor

  První akcí Antické společnosti v roce 2020 bude tradiční komentované promítání filmu se starověkou tématikou. Tentokrát byl zvolen film Gladiátor (USA,VB 2000, rež. Ridley Scott) s Russellem Crowem v hlavní roli. O filmu blíže na Česko-Slovenské filmové databázi. Akce se bude konat na Ústavu klasických studií MUNI v Brně, 1. patro, místnost A21 v 17:45, historického komentáře se ujmou členové spolku pod vedením dr. Kouřila. Dovolujeme si tímto srdečně pozvat všechny zájemce.

   

 • 23. června – 30. června

  Exkurze na Peloponnésos, účast na novodobých Nemejských hrách v Řecku

  Ve druhé polovině června se Antická společnost plánuje v rámci chystané exkurze na řecký Peloponnésos zúčastnit mezinárodní akce Nemejské hry, pořádané v řecké Nemei pod záštitou tamější Společností pro obnovení Nemejských her. Akce navazuje na tradiční starověké Nemejské hry a ve své moderní, znovuobnovené podobě se bude konat již posedmé. Bližší informace o akci naleznete zde. Pro aktivní sportovní účast na hrách je potřeba se registrovat na stránkách společnosti do konce měsíce dubna.

  Co se týče dalšího obsahu exkurze, cílem je navštívit nejvýznamnější starověká peloponnéská centra a pamětihodnosti, navštíveny tak budou Olympie, Sparta, Pylos, ostrov Sfakteria, zmiňovaná Nemea a tamější hry, Mykény, Tíryns, Epidauros a finálně Korint a Isthmos.

   

 • 30. června – 22. července

  Expedice po stopách Alexandra Velikého, 3. etapa

  Třetí část expedice po Alexandrových stopách se bude sestávat ze dvou částí. První část, konaná mezi 30. červenem a 3. červencem, se bude týkat významných míst a muzeí spojených se starověkou Makedonií: Dion pod Olympem, Vergína s korunou makedonských králů a možnou hrobkou Filipa II., Beroia, Mieza, v níž Aristotelés vychovával mladého Alexandra, a Pella. Hlavní část expedice (3.–22. července) poté naváže z Pelly, někdejšího hlavního města makedonské královské dynastie, na cestu Alexandrovy výpravy a bude směřovat do Halikarnássu (dnešní turecké město Bodrum). Významná města a místa, jimiž se bude procházet, jsou tato: Pella, Amfipolis, Kavalla, Alexandroupoli, Trója, Alexandria Troás, Graníkos, Sardy, Smyrna, Efesos, Priéné, Milétos, Halikarnássos a na závěr ještě muzea v Istanbulu.